Doanh nghiệp

 

HVX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HVX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

26/7/2021, 21:50

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã CK: HVX) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC