Doanh nghiệp

 

HTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/3/2018, 16:41

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (mã CK: HTT) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC