Doanh nghiệp

 

HTN: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

HTN: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

30/10/2020, 19:05

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC