Tin kinh tế khác

 

HOSE: Thông báo về việc chấp thuận tổ chức tạo lập thị trường đối với CTCK KIS Việt Nam

HOSE: Thông báo về việc chấp thuận tổ chức tạo lập thị trường đối với CTCK KIS Việt Nam

20/11/2020, 17:28

Ngày 19/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 750/QĐ-SGDHCM và Quyết định số 751/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VN30 có mã chứng khoán là FUESSV30 và Quỹ hoán đổi danh mục ETF VINACAPITAL VN100 có mã chứng khoán là FUEVN100 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem file đính kèm):

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC