Tin tức

 

HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (15/10/2021)

HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (15/10/2021)

14/10/2021, 20:54

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC