Tin tức

 

HDB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HDB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

5/6/2020, 17:49

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC