Doanh nghiệp

 

HBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14/10/2021, 17:56

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC