Tin kinh tế khác

 

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09

4/12/2020, 13:37

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC