Doanh nghiệp

 

GEX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

GEX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

4/12/2020, 13:34

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã CK: GEX) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC