Doanh nghiệp

 

GAB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

GAB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/10/2020, 17:41

 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC