Tin tức

 

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2019 đến 04/06/2019

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2019 đến 04/06/2019

5/6/2020, 17:53

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2019 đến 04/06/2019 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC