Doanh nghiệp

 

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Phú Yên

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Phú Yên

29/9/2020, 14:50

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Phú Yên như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC