Doanh nghiệp

 

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2021

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2021

13/10/2021, 17:38

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/10/2021 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC