Doanh nghiệp

 

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/10/2021

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/10/2021

13/10/2021, 17:37

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/10/2021 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC