Tin kinh tế khác

 

DNSC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền

DNSC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền

14/6/2021, 15:48

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC