Doanh nghiệp

 

CAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

CAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

4/12/2020, 10:45

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC