Doanh nghiệp

 

BID: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch đầu tư tiền gửi của BIDV tại NH Liên doanh Lào Việt

BID: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch đầu tư tiền gửi của BIDV tại NH Liên doanh Lào Việt

14/10/2021, 17:58

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch đầu tư tiền gửi của BIDV tại NH Liên doanh Lào Việt như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC