Doanh nghiệp

 

BAX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/10/2021, 08:12
.

TIN KHÁC