Doanh nghiệp

 

ATG: Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3

ATG: Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3

14/2/2020, 15:50

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX công bố Quyết định của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC