Tin tức

 

AGR: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank

AGR: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank

5/6/2020, 17:48

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC