Doanh nghiệp

 

AGM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên

AGM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên

14/9/2021, 11:22

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC