Doanh nghiệp

 

AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Qủan lý và Đầu tư Trường Giang

AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Qủan lý và Đầu tư Trường Giang

14/10/2021, 17:58

CTCP Qủan lý và Đầu tư Trường Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC