Doanh nghiệp

 

AGG: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AGG: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/10/2021, 18:00

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC