Doanh nghiệp

 

ACB: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu lần đầu

ACB: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu lần đầu

20/11/2020, 17:19

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu lần đầu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã CK: ACB) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC