Tin SSV

 

SSV THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHÍ LƯU KÝ TRÊN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

10/6/2020, 16:23

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) trân trọng thông báo về việc thực hiện thu phí lưu ký chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng tại SSV kể từ ngày 01/06/2020 như sau:

Hàng tháng, SSV sẽ tính toán số phí lưu ký phải thu trên toàn bộ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại SSV theo đúng quy định của VSD và biểu phí lưu ký do SSV thông báo trong từng thời kỳ. Dựa trên giá trị phí lưu ký phải thu, SSV sẽ tiến hành khấu trừ số dư tiền mặt hiện có trên toàn bộ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng với giá trị khấu trừ bằng đúng giá trị phí lưu ký phải thu.

 

Trường hợp số dư tiền trên tài khoản của Khách hàng không đủ, SSV sẽ thông báo tới Quý Khách hàng để Quý Khách hàng nộp tiền vào tài khoản và/hoặc SSV sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để thu phí sau đó theo đúng quy định.


Trân trọng thông báo./.

 

TIN KHÁC