Tài chính ngân hàng

 

Deustche Bank, Norges Bank sẽ hứng thú hơn với ngân hàng Việt nhờ EVFTA

Các ngân hàng Việt Nam có thể được hỗ trợ mở rộng tín dụng nhờ được tiếp cần nguồn vốn lớn, trong bối cảnh bị giới hạn tỷ lệ LDR ở 85%. Các ngân hàng Việt Nam có sức hấp dẫn lớn với các tổ chức quốc tế về mặt đầu tư.

20/2/2020, 16:26

 Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

Nguồn: Người đồng hành

TIN KHÁC